Hợp đồng nguyên tắc

HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN NGUYÊN TẮC

Mẫu hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc tham khảo của The Box dành cho những khách hàng có nhu cầu thi công cải tạo tổng thể nhà ở

Hôm nay, ngày            , chúng tôi gồm các bên dưới đây:

BÊN A: Ông/Bà 

Số CMND: 

Ngày cấp:

Nơi cấp: 

Thường trú: 

Điện thoại: 

BÊN B: CÔNG TY THE BOX SOLUTION

Đại diện: Ông                                       

Chức vụ:

Địa chỉ: Lô Thương Mại 3.22, Tầng 3, 1472 Võ Văn Kiệt, P.3, Q.6, Tp.HCM

Điện thoại: 0906 033 369                                                     

Mã số thuế: 0316770887   

Website : www.thebox.com.vn

Email: Info@thebox.com.vn

Số tài khoản:

Sau khi bàn bạc hai bên đồng thỏa thuận đặt cọc và ký thỏa thuận nguyên tắc sau:

NỘI DUNG THỎA THUẬN NGUYÊN TẮC

1.1 NỘI DUNG CÔNG VIỆC

– Bên A giao cho bên B việc xin phép xây dựng, thiết kế kiến trúc – phối cảnh không gian, thi công cải tạo tổng thể, hoàn thiện và nội thất nhà ở tư nhân của Bên A.

– Địa điểm công trình xây dựng:   

– Chủ nhà: Ông/Bà

1.2. NỘI DUNG THỎA THUẬN

– Hai bên khảo sát mặt bằng hiện trạng, thống nhất quy mô các hạng mục cải tạo – nâng cấp  tổng thể;

– Bên B làm việc với cơ quan chức năng để được hướng dẫn phạm vi cải tạo – nâng cấp xây dựng;

– Bên A dự trù ngân sách cho việc cải tạo tổng thể là 1.000.000.000 VNĐ ( Một tỷ đồng). Hai bên thỏa thuận thống nhất các yêu cầu về công năng và phong cách kiến trúc, các yêu cầu đặc biệt.

– Trên cơ sở cho phép của cơ quan chức năng và ngân sách – yêu cầu về phong cách kiến trúc của bên A. Bên B tiến hành việc thiết kế kiến trúc – phối cảnh không gian, sau đó báo giá chi tiết cho bên A theo bản thiết kế được chấp thuận.

– Bên A tạm ứng cho bên B 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng chẵn) – Chi phí tạm ứng này sẽ được bên B chuyển vào tạm ứng đợt I trong Hợp đồng thi công xây dựng.

– Nếu hai bên thỏa thuận không tiếp tục thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng thì bên B có trách nhiệm bàn giao cho bên A hồ sơ liên quan quá trình xin phép cải tạo – xây dựng, bản vẽ thiết kế kiến trúc – phối cảnh không gian 3D. Đồng thời, bên B giữ số tiền 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng chẵn) mà bên A đã tạm ứng trong thỏa thuận này. 

1.3 HỒ SƠ

Thỏa thuận nguyên tắc được lập thành 02 (hai) bản như nhau, mỗi bên giữ 01(một) bản.

THAM KHẢO THÊM CÁC MẪU HỢP ĐỒNG KHÁC CỦA THE BOX

https://thebox.com.vn/hop-dong-nguyen-tac/

https://thebox.com.vn/hop-dong-thiet-ke/

https://thebox.com.vn/hop-dong-cai-tao-tong-the-nha-o/

https://thebox.com.vn/hop-dong-sua-chua-nha-o/

https://thebox.com.vn/hop-dong-xay-dung-nha-o/