Nguyễn Đức Minh – Giám đốc thi công 

Nguyễn Võ Thy Phương – Kế toán trưởng

Phạm Mai Nhật Tú – Hành chính nhân sự

Nguyễn Trúc Linh – QS

Đoàn Thiên Bình – Kiến trúc sư

Đoàn Nguyễn Bích Trâm – Kiến trúc sư

 Trịnh Quốc Huy – Kiến Trúc Sư

 Huỳnh Văn Phúc – Đội thi công xây dựng

Ngô Minh Nhựt Mỹ – Giám sát

Đoàn Mạnh Cường – Giám sát

Phan Ngọc Thúy Nga – NV Marketing

Võ Duy Hổ – Đội thi công M&E

Lê Bảo Linh – Giám sát

Võ Trần Minh Thường – Giám sát

Nguyễn Văn Tiến – Đội thi công nhôm kính

 Trịnh Văn Truyền – Đội thi công nội thất

Tăng Trường – Giám sát