Tổng hợp những mẫu nhà gác lửng đẹp xuất sắc

TỔNG HỢP NHỮNG MẪU NHÀ GÁC LỬNG ĐẸP

NHÀ GÁC LỬNG LÀ GÌ?

Nhà gác lửng có thể được hiểu nôm na là nhà có gác lửng. Tầng lửng hay còn gọi đơn giản là lửng là một tầng trong kiến trúc của một tòa nhà hoặc một ngôi nhà. Đó là một tầng trung gian giữa các tầng của một tòa nhà chính và do đó thường không tính trong số các tầng tổng thể của một tòa nhà. Thông thường, tầng lửng là trần thấp và nằm ở trên tầng trệt. Trong dân gian thì thường định nghĩa nhà gác lửng là nhà cấp 4 có gác lửng. Thực ra hiểu như vậy cũng đúng nhưng chưa đủ, vì nhà phố nhiều tầng cũng có gác lửng. Ở đây, The Box xin chia sẻ với các bạn những mẫu nhà gác lửng đẹp về kiến trúc, hợp lý trong sử dụng và đại diện cho hầu hết những căn nhà gác lửng hiện nay tại Tphcm.

MẪU NHÀ 01

– Diện tích: 100 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-nha-pho-gac-lung-quan-7-1/

MẪU NHÀ 02

– Diện tích: 65 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-nha-pho-san-thuong-quan-tan-binh-1/

MẪU NHÀ 03

– Diện tích: 160 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-nha-trong-hem-nho-tai-quan-tan-binh/

MẪU NHÀ 04

– Diện tích: 60 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-nha-pho-tai-quan-12/

MẪU NHÀ 05

– Diện tích: 130 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng, sân thượng

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-nha-pho-trong-hem-sau-tai-quan-6/

MẪU NHÀ 06

– Diện tích: 90 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng, 01 lầu

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-nha-pho-tai-quan-tan-binh/

MẪU NHÀ 07

– Diện tích: 110 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/thiet-ke-nha-gac-lung-dong-thap/

MẪU NHÀ 08

– Diện tích: 45 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-nha-o-co-gac-lung-tai-quan-tan-phu/

MẪU NHÀ 09

– Diện tích: 120 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-nha-pho-tai-quan-8/

MẪU NHÀ 10

– Diện tích: 55 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-nha-o-co-gac-lung-tai-quan-tan-phu-2/

MẪU NHÀ 11

– Diện tích: 120 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng, 01 sân thượng

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-nha-hinh-vuong-tai-quan-binh-thanh/

MẪU NHÀ 12

– Diện tích: 120 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng, 01 sân thượng

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-nha-chu-l-tai-quan-phu-nhuan/

MẪU NHÀ 13

– Diện tích: 100 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng, 01 lầu

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-nha-pho-no-hau-tai-quan-binh-thanh/

MẪU NHÀ 14

– Diện tích: 100 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng, 01 lầu, sân thượng

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-nha-pho-co-gac-lung-tai-quan-tan-phu/

MẪU NHÀ 15

– Diện tích: 60 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng, sân thượng

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-nha-o-co-dien-tich-be-tai-quan-3/

MẪU NHÀ 16

– Diện tích: 150 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng, 02 lầu, sân thượng

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/thiet-ke-nha-pho-co-gac-lung-tai-quan-11/

MẪU NHÀ 17

– Diện tích: 120 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng, 01 lầu

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-chua-nha-pho-co-2-mat-tien-tai-quan-binh-thanh/

MẪU NHÀ 18

– Diện tích: 50 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng, 01 lầu

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-chua-nha-pho-tai-quan-8/

MẪU NHÀ 19

– Diện tích: 90 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng, 01 lầu

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-chua-nha-pho-voi-mat-tien-doc-dao-tai-quan-go-vap/

MẪU NHÀ 20

– Diện tích: 150 m2

– Quy mô: 01 trệt, 01 lửng, 01 lầu, sân thượng

– Xem chi tiết công trình tại: https://thebox.com.vn/project/cai-tao-sua-nha-pho-chu-l-tai-quan-6/