KIẾN TRÚC INDOCHINE Kiến trúc Indochine - Hay còn gọi là phong cách Đông Dương. Là sự giao thoa của 2 nền văn hóa Phương Đông & Phương Tây. Phong cách này ra đời khi văn hóa Pháp gia nhập vào nước ta , hay bán đảo Đông Dương những năm đầu thế kỷ 20. Văn minh...

Đọc thêm